• Meer weten? Bel 088 - 57 90 057

Monthly Archives :

november 2019

Workshops integriteit voor gemeente West Betuwe

Workshops integriteit voor gemeente West Betuwe 2252 1318 integriteit.nl

Workshop integriteit gemeente West Betuwe integriteit.nl

Voor de gemeente West Betuwe heeft Integriteit.nl vijf Workshops Integriteit verzorgd. Met circa 250 medewerkers in de organisatie gingen we aan de slag met het onderwerp integer handelen. Naast het bespreken van nut, noodzaak en achtergronden van integriteit bespraken we in groepen ook hoe je in de praktijk omgaat met dilemma’s.

Gemeente West Betuwe over de workshops:

Philip Bosman, Directeur Gemeente West Betuwe, over de workshops:

“Esther van Gaal weet aan de hand van sprekende voorbeelden op boeiende en professionele wijze onze mensen te prikkelen. Ze heeft ons als nieuwe organisatie verder geholpen om dit belangrijke onderwerp bespreekbaar te maken en ons bewustzijn te vergroten.”

Workshop integriteit nieuwe medewerkers gemeente Cuijk Mill Grave st. Huber

Workshop integriteit voor gemeente Cuijk, Grave en Mill en St.Hubert

Workshop integriteit voor gemeente Cuijk, Grave en Mill en St.Hubert 2560 1068 integriteit.nl

Workshop integriteit gemeente Mill Cuijk

Alle medewerkers van de Werkorganisatie CGM -de ambtenaren van de gemeente Cuijk, Grave en Mill en St.Hubert- worden ondersteund in het integer werken. CGM zet daarvoor o.m. de workshop Integriteit van Integriteit.nl in, voor alle nieuwe medewerkers.

Circa 25 nieuwe medewerkers gingen tijdens de introductiedagen een middag aan de slag met het onderwerp integer handelen. Naast het bespreken van nut, noodzaak en achtergronden van integriteit bespraken we in groepen hoe je in de praktijk omgaat met dilemma’s.

Gemeente Cuijk, Grave en Mill en St.Hubert over de workshop:

Astrid Bolder, Personeelsadviseur Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie CGM, over de workshop:

“Medewerkers ervaren vaak ‘eye openers’. Ook nu weer ontstonden er interessante discussies over bijvoorbeeld wel of niet kopiëren op je werk of van een leverancier op je werk een cadeau aanvaarden. Er is niet altijd een goed of fout antwoord.”

“Het gaat er juist om dingen –soms echt wel moeilijke dingen, die je als ambtenaar nu eenmaal tegen komt- bespreekbaar te maken en te houden. En daar is iedereen het dan weer wel over eens….!”

Tijdens de stilte voor de Haagse storm

Tijdens de stilte voor de Haagse storm 150 150 integriteit.nl

Het haalt al lang de nieuwskranten niet meer, en toch is het nog maar een maand geleden dat bestuurlijk Den Haag op zijn grondvesten stond te trillen. Het imago waar Den Haag zich graag op laat voorstaan, als de internationale stad van Vrede en Recht, heeft flinke deuken opgelopen. Twee wethouders op non-actief, verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en het schenden van het ambtsgeheim. Een doorzoeking van werkkamers, ook van ambtenaren, op het Haagse stadhuis. En alsof dat niet genoeg was, lag daar ook nog dat rapport over de rol van de burgemeester bij de vreugdevuren in Scheveningen dat bevestigde dat zij met Oud- en Nieuw verzuimd had om in te grijpen, hoewel ze wist dat de vuurstapels te hoog waren. Exit Pauline Krikke. Inmiddels is VVD-prominent Johan Remkes aangesteld als puinruimer. Komend jaar moet hij als waarnemend burgemeester de orde herstellen in het Haagse stadhuis.

Intussen draaien de onderzoekers van het Openbaar Ministerie overuren omdat zij weten dat de ingrijpende acties waartoe is overgegaan straks van legitimiteit blijk moeten geven, op straffe van verwijten van “overkill” en “karaktermoord” op met name de politici van Groep De Mos die nog altijd aanzienlijke populariteit genieten. Die partij was de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 met een verdubbeling van het aantal zetels naar acht. Ook toen hing de geur van belangenverstrengeling al om hen heen, vanwege de innige contacten met de plaatselijke ondernemers. Al voor de verkiezingen voert de raad meerdere debatten over zijn ‘ombudspolitiek’, zoals De Mos het graag noemt. Critici betitelen het als ‘cliëntelisme’. Integriteit is dan ook tijdens de coalitieonderhandelingen een belangrijk thema, maar dat verhindert niet dat er een nieuw college komt met – o, ironie – Groep de Mos op economie en ambtelijke integriteit.

Terwijl er naarstig door het OM wordt gewerkt aan het verzamelen van bewijs voor de straf aanklacht tegen de ex-wethouders, krijgen de schrikreacties over wat in Den Haag gebeurd is nu al politiek vervolg. Regeringspartijen CDA en ChristenUnie pleiten, met steun van VVV en D66, voor een verplichte screening van wethouders, die zo corruptie, belangenverstrengeling en invloed van criminelen op lokale besturen willen voorkomen. De coalitie wil tevens dat lokale partijen hun inkomsten transparanter gaan maken. Giften moeten dan boven een bepaald bedrag openbaar worden gemaakt. Ook waarnemend burgemeester Remkes zit niet stil en kondigt aan dat alle wethouders in Den Haag gecontroleerd gaan worden op hun integriteit. Dat geldt niet alleen voor de nieuwe wethouders die zijn aangesteld, maar ook voor de zes zittende bestuurders. Op landelijk niveau wil Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken de zaken aanpakken door een wijziging van de Gemeentewet. Daarin komt te staan dat  kandidaat-wethouders voortaan alleen nog worden benoemd als zij een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen. Zo’n VOG is nu voor wethouders niet verplicht. Daarnaast wil zij een ‘basistoets integriteit’. Dit is een analyse die gemeenten voor de benoeming van wethouders kunnen uitvoeren, om risico’s op zaken als corruptie en belangenverstrengeling aan het licht te brengen.

Maar ook burgers worden direct betrokken bij het thema integriteit. Wie vermoedt dat een bestuurder in Den Haag niet integer is, kan dat voortaan doorgeven aan een speciaal meldpunt. Inwoners, ambtenaren en bestuurders met twijfels over wat een bestuurder doet, kunnen contact opnemen met het meldpunt. Dit kan ook anoniem. Na een melding wordt hooguit twee maanden vooronderzoek gedaan. Als blijkt dat er inderdaad iets niet in de haak is, volgt een volledig onderzoek. Vervolgens kan het Meldpunt het Openbaar Ministerie of de Rijksrecherche inschakelen.

Toch vallen al deze initiatieven te beschouwen als inleidende beschietingen voor het grotere (vuur)werk dat straks zal losbarsten. De heftigheid daarvan hangt af van de bevindingen van Justitie in haar onderzoek naar wetsovertredingen door gekozen bestuurders. Hoe ernstig die uitkomsten zullen zijn, bestuurlijk Den Haag zal nooit meer hetzelfde zijn als voor die dinsdagmorgen op 1 oktober 2019 waarop de stad de pijnlijke bijnaam kreeg: ‘Napels aan de Noordzee’. Er zal nog heel wat tijd overheen moeten gaan, wil men van dat adagium afkomen en weer synoniem worden met de stad van ‘Vrede en Recht’.

Job de Haan, nieuwsredacteur Integriteit.nl

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.