• Meer weten? Bel 088 - 57 90 057

Bedrijfsleven

Werken aan bewustwording en borging van integriteit in uw organisatie?
Integriteit bedrijfsleven

Integriteit is een onderwerp dat op steeds meer aandacht kan rekenen in de maatschappij. Niet alleen is het onderwerp actueel in de beeldvorming over bedrijven en organisatie, het leeft ook bij medewerkers, stakeholders en binnen de bestuurskamers van organisaties zelf.

Wat is integriteit?

Ondanks de vele aandacht voor het onderwerp integriteit, is er geen eenduidige opvatting van wat integer handelen nu precies inhoudt in de persoonlijke, professionele en organisatorische context. Want wat mag de maatschappij verwachten van organisaties en hun medewerkers, leidinggevenden en bestuurders? Wat verwachten organisaties zelf van hun eigen werknemers en hoe geven zij daarin, naast de nodige kaders en regels, ook zelf het goede voorbeeld?

Invulling geven aan integriteit in de praktijk vormt voor veel bedrijven een uitdaging. Wanneer ben je als organisatie of als individu nu wel of niet integer, en wie of wat bepaalt dat?

In een geval van corruptie of fraude lijkt de grens duidelijk, maar vaker is integer handelen meer een grijs gebied. Bij integer handelen gaat het juist om de eigen verantwoordelijkheid.

Heeft u vragen?

Wij helpen bedrijven met de bewustwording en borging van integriteit voor (nieuwe) medewerkers, leidinggevenden, bestuurders en toezichthouders. Wilt u echt aan de slag met integriteit binnen uw organisatie? Neem dan contact op met onze adviseurs en zij vertellen u graag meer over de mogelijkheden: 088 – 57 90 057 of vraag onze brochure aan.

Vraag hier onze brochure aan

Inspirerende workshops integriteit

Met onze workshops integriteit maakt u op een interactieve en prikkelende manier kennis met het onderwerp integer handelen. De workshops gaan dieper in op hoe u zich bewuster kunt worden van integriteitskwesties en hoe u gedrag op een laagdrempelige en verdiepende manier kunt bespreken. In de workshops is veel aandacht voor reflectie op en begripsvorming rondom integer handelen, wat leidt tot een inspirerende bijeenkomst.

Wij hebben voor zowel medewerkers als leidinggevenden en bestuurders doelgerichte workshops ontwikkeld waarbij we vanuit herkenbare praktijksituaties integer handelen op een laagdrempelige wijze bespreekbaar maken. De workshop voor leidinggevenden en bestuurders gaat ook in op de rol van voorbeeldgedrag en de juridische context van integriteit. Meer weten over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Lees dan meer over onze workshops.

Duidelijkheid creëren door de dialoog

Het bewustzijn ten aanzien van integer handelen vergroot u als organisatie door in gesprek te gaan met medewerkers er over. Onze workshops hanteren hiervoor praktijkvoorbeelden in de vorm van dilemma’s die herkenbaar zijn voor medewerkers in verschillende functies.

Een open dialoog voeren over integer handelen is daarbij cruciaal. Wat is integer handelen precies in een gegeven situatie? Door met elkaar in gesprek te gaan komen verschillende invalshoeken aan bod en dit vergroot het integriteitsbewustzijn van uw medewerkers. Zo worden gezamenlijke normen verduidelijkt en komen medewerkers makkelijker tot een juiste beslissing in de praktijk van alledag.

Dilemma: stel je voor…

Je afdeling gaat binnenkort met veel tromgeroffel een nieuw project aankondigen. Het doel is om nieuwe ontwikkelingen in te zetten, maar na wat rekenwerk kom jij er al snel achter dat het de producten voor klanten zeker niet ten goede gaat komen, om nog maar te zwijgen over de kosten die komen kijken bij het project.

Als je dit aankaart bij het afdelingshoofd krijg je als reactie: “Maak je geen zorgen. Onze afdeling wordt als ouderwets gezien in de organisatie en met dit project geven we dat imago gewoon even een goede boost. Trouwens, kun jij nog even een stukje schrijven over het project voor op het intranet?”

Het gesprek aangaan

Een diversiteit in antwoorden biedt een organisatie een uitgelezen kans om met medewerkers in gesprek te gaan welk gedrag vanuit de organisatie verwacht wordt en waarom. Dit leidt tot een sterkere bewustwording van hoe om te gaan met integriteitskwesties in de praktijk. Daarbij draait het niet zozeer om wat goed of fout is in bepaalde situaties. Het gaat juist om het verkennen en bespreken van waarom mensen bepaalde keuzes maken en vanuit welke context zij een dilemma benaderen. Dit werkt verhelderend en creëert gezamenlijke kaders voor integer handelen.


Wat doe je?

Welke keuze maak je bij dit dilemma? In de praktijk van onze trainingen blijkt dat mensen aangeven heel verschillend om te gaan met dit dilemma:

  • 29% kiest optie A
  • 37% kiest optie B
  • 34% kiest optie C
  1. Ik heb aan mijn verantwoordelijkheid voldaan door het aan te kaarten. Ik schrijf het stuk voor het intranet want ik ga het afdelingshoofd niet tegenwerken.
  2. Als dit is wat het afdelingshoofd wil dan zij het zo maar ik neem een stellig standpunt in dat ik geen promotioneel stuk wil schrijven voor het intranet. Ik wil niet dat mijn naam onder een lovende tekst komt te staan als ik weet dat het onzin is.
  3. Ik schrijf het stuk niet en ga proberen of ik hogerop wel iemand kan vinden die naar mijn kritiek wil luisteren. Dat doe ik natuurlijk liever niet maar het voelt nu wel noodzakelijk.

* Dit dilemma is een voorbeeld uit onze dilemmatraining voor bedrijven

Duurzame aandacht creëren voor integer handelen?

Waar onze workshops zich sterk richten op bewustwording ten aanzien van integer handelen, blijft bij veel organisaties ook de wens spelen om integriteit meer duurzame aandacht te geven in de gehele organisatie. Dit vanuit de gedachte dat het bevorderen van integer handelen het beste bereikt wordt door een gedegen borging in de organisatie. De uitdaging is dus om als organisatie het onderwerp bespreekbaar te houden.

Kies voor onze online integriteitmodule

Om integer handelen optimaal te borgen in organisaties, hebben wij een effectieve en efficiënte online integriteitmodule ontwikkeld. Een zelflerend en laagdrempelig blended learning instrument dat u direct kunt inzetten in uw organisatie. Hiermee kunt u integriteit eenvoudig borgen in uw organisatie.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!

Wilt u bij uw medewerkers, leidinggevenden of bestuurders de bewustwording van integer handelen vergroten? Neem dan gerust contact met ons op en we helpen u graag verder. U kunt contact met ons opnemen via  088 – 57 90 057 of stuur een e-mail naar contact@integriteit.nl

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van onze online integriteitmodule om integriteit te borgen binnen uw organisatie? Dan maken we graag een afspraak met u om te laten zien hoe onze blended learning oplossing ook voor uw organisatie in te zetten is.