• Meer weten? Bel 088 - 57 90 057

Workshop bestuurlijke integriteit

Een scherpe verdieping van integriteit voor bestuurders en leidinggevenden

Over de workshop

In de workshop wordt het onderwerp integriteit op een interactieve manier verkend en gaan we het gesprek aan over diverse integriteitskwesties en dilemma’s. Ook besteden we aandacht aan het juridisch kader. Wat gebeurt er wanneer een medewerker niet integer handelt, of wanneer dit vermoeden rijst? Ook geldt voor leidinggevenden, nog meer dan voor andere medewerkers, dat voorbeeldgedrag essentieel is. Dit komt tijdens de workshop uitgebreid aan bod.

Het programma van deze workshop bevat de volgende onderdelen:

  • Integriteit verlevendigt met film- en videovoorbeelden
  • Interactieve dilemmatraining
  • Behandeling van het juridisch kader
  • Een valkuileninventarisatie

Het is ook mogelijk de workshop online te organiseren voor uw organisatie.

In deze workshop wordt het onderwerp integriteit in één dagdeel scherp neergezet. Een dilemmatraining, handvatten voor het omgaan met morele keuzes, gedeelde morele waarden en met debat over een integriteitsstelling. Het is een avond- of dagdeel vullend programma.

Voor wie?

De workshop bestuurlijke integriteit is gericht op directies, MT-leden, leidinggevenden, commissarissen, toezichthouders, politiek ambtsdragers zoals raads- en collegeleden, en eventueel ook de OR.

Heeft u vragen?

Wilt u de workshop bestuurlijke integriteit inzetten voor uw organisatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs en zij vertellen u graag meer: 088 – 57 90 057 of vraag onze brochure aan met meer informatie.

Vraag hier onze brochure aan


Doelstellingen van de workshop

De doelstellingen van de workshop bestuurlijke integriteit zijn:

  • Het bewustzijn van (de omgang met) integriteit en integriteitsthema’s vergroten en verdiepen.
  • De deelnemers in staat stellen om díe gedragsalternatieven te kiezen die passen bij de integere invulling van hun functie.
  • Praktische adviezen bieden hoe om te gaan met de media en het bewust maken van de rol van de journalistiek bij integriteitskwesties.
  • Helder maken wat het juridisch kader is waarbinnen geopereerd wordt en wat de mogelijke consequenties zijn wanneer de grenzen van integriteit worden overschreden.

Een integere organisatie

De samenleving stelt steeds hogere eisen aan organisaties en overheidsinstellingen als het gaat om integriteit en het integer handelen van organisaties. En dus aan het integer handelen van de medewerkers van deze organisaties.

In hoge mate bepaalt de integriteit van medewerkers de integriteit van een organisatie, andersom geldt dit eveneens. Voor bestuurders en leidinggevenden binnen organisaties is daarom voorbeeldgedrag, als het gaat om de omgang met integriteit en integriteitskwesties, van cruciaal belang. Deze workshop helpt bestuurders en leidinggevenden om in een korte tijd het onderwerp integriteit op een inspirerende wijze te verkennen.


Dialoog en verdieping

In de workshop gaan we dieper in op de betekenis van integriteit in de zin van professionele verantwoordelijkheid en weerbaarheid op de werkvloer. We bespreken het belang van professionele integriteit voor het functioneren en verdiepen ons in de verscheidenheid, complexiteit en ambiguïteit van integriteitsvraagstukken (persoonlijke integriteit versus professionele integriteit en organisatie-integriteit). Zo ontstaat in de workshop ook een gezamenlijk zoeken naar toepasbare morele kaders.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!

Wilt u bij uw medewerkers de bewustwording van integer handelen vergroten? Neem dan gerust contact met ons op en we helpen u graag verder.

U kunt contact met ons opnemen via  088 – 57 90 057 of stuur een e-mail naar contact@integriteit.nl


Integer handelen eenvoudig borgen in uw hele organisatie?

Bekijk dan ook onze online integriteitmodule. Zo borgt u uw integriteitsbeleid met een slimme blended learning oplossing voor al uw medewerkers. Efficiënt en effectief.