• Meer weten? Bel 088 - 57 90 057

Workshop integriteit

Kennis en bewustwording rondom integriteit op een positieve wijze vergroten

Waar bestaat de workshop uit?

In één dagdeel krijgt u een bijzonder interactief programma aangeboden waarin nut en noodzaak van integriteit op een positieve wijze naar voren worden gebracht. Werkvormen die de dialoog stimuleren gebruiken we om scherp te krijgen waar mogelijke integriteitsrisico’s in het werkveld liggen.

Hierbij zetten we videomateriaal en gefilmde interviews in die de herkenbaarheid vergroten. In de workshop gaan we aan de slag met dilemma’s, risico’s, vertrouwenspersoon en handvatten voor het nemen van de juiste beslissing.

Door in groepen verschillende dilemma’s uit de praktijk te bespreken werken we gezamenlijk aan bewustwording van integriteit op de werkvloer. De workshop is geschikt voor maximaal 50 deelnemers per workshop. Het is ook mogelijk de workshop online te organiseren voor uw organisatie.

Voor wie?

De workshop integriteit kunt u inzetten voor de medewerkers van uw organisatie om hen op een interactieve manier bewust te maken van het onderwerp integer handelen. Voor overheidsorganisaties geven we deze workshop ook gericht op medewerkers in dienst van de overheid. Deze workshop is dan specifiek afgestemd op de situatie van medewerkers die werkzaam zijn in publieke dienst.

Heeft u vragen?

Wilt u de workshop integriteit inzetten voor uw medewerkers of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs en zij vertellen u graag meer: 088 – 57 90 057 of vraag onze brochure aan met meer informatie.

Vraag hier onze brochure aan


Inzichten door interactie

De workshop integriteit is er op gericht om de kennis en bewustwording rondom integriteit te vergroten bij uw medewerkers. Naast een introductie van het begrip integriteit staat vooral het gezamenlijk bespreken van herkenbare dilemma’s centraal. Door onze ruime ervaring weten we goed welke dilemma’s leven in uw sector. Op deze manier zorgen we met de workshop integriteit voor meer impact en effect op het bewustzijn van uw medewerkers.


Positieve insteek

Tijdens de workshop wordt toegelicht wat integriteit in houdt en aan de hand van de eigen praktijk worden ethische en morele integriteitssituaties benoemd en besproken. Vanuit een positieve insteek gaan de deelnemers van de workshop nadenken over hoe integer te handelen. Want integer handelen beklijft als het in de genen van de mens zelf gaat zitten. Door ermee bezig te zijn ontstaat het bewust worden, het bewust zijn en het bewust blijven.

De deelnemers gaan in gesprek over integriteitsdilemma’s die dicht tegen de praktijk aan liggen. Wat het gezamenlijk bespreken van dilemma’s zo waardevol maakt, is dat het ons leert om dilemma’s ook vanuit verschillende hoeken en uitgangspunten te zien.


Leermomenten

Het gezamenlijk naar dilemma’s kijken levert vaak interessante nieuwe inzichten op voor medewerkers. Als individueel leermoment, maar ook inzichten die betrekking hebben op de cultuur van de eigen organisatie; wat zijn de gezamenlijke normen rond dit soort situaties en hoe kunnen wij deze verankeren? Wanneer de gezamenlijke normen bekend zijn, wordt het voor uw medewerkers een stuk eenvoudiger om tot juiste beslissingen te komen in de praktijk van alledag.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!

Wilt u bij uw medewerkers de bewustwording van integer handelen vergroten? Neem dan gerust contact met ons op en we helpen u graag verder.

U kunt contact met ons opnemen via  088 – 57 90 057 of stuur een e-mail naar contact@integriteit.nl


Integer handelen eenvoudig borgen in uw hele organisatie?

Bekijk dan ook onze online integriteitmodule. Zo borgt u uw integriteitsbeleid met een slimme blended learning oplossing voor al uw medewerkers. Efficiënt en effectief.