• Meer weten? Bel 088 - 57 90 057

Zorg

Werken aan bewustwording en borging van integriteit in uw zorgorganisatie?
Integriteit sector zorg

De meeste zorgorganisaties kennen een vorm van integriteitsbeleid. Het belang en de uitwerking van integer handelen is bijvoorbeeld verwoord in statuten en/of protocollen van de organisatie. Dit maakt duidelijk wat er wel en niet van medewerkers verwacht wordt. In de praktijk blijkt dat een dergelijke invulling van integriteitsbeleid een goede eerste stap is, maar dat er meer nodig is om integriteit tastbaar te maken voor medewerkers. Bijvoorbeeld door een aanvullende benadering vanuit de dialoog, gebaseerd op welke waarden een zorgorganisatie hanteert in het professioneel en persoonlijk handelen.

Benadering vanuit de praktijk

Een aanpak die uitgaat van het bespreken en reflecteren op praktijksituaties en waarden, is effectiever in situaties waar het niet volstrekt duidelijk is wat integer handelen nu precies is. De meerwaarde voor zorgorganisaties om integer handelen op deze wijze te benaderen is, dat regels voornamelijk een zogenaamde ondergrens qua handelen vastleggen terwijl een benadering vanuit waarden vraagt om het eigen doen en laten op een hoger niveau te beschouwen.

Ook in de praktijk van zorgorganisaties is integriteit een grijs gebied. Handelen in integriteitskwesties en dilemma’s is in veel gevallen niet als goed of fout te bestempelen. Het is in veel gevallen geen kwestie van wangedrag, maar van overwegingen en keuzes. Dat maakt ook dat de dialoog met medewerkers zo noodzakelijk is. Alleen door zonder directe oordelen met elkaar in gesprek te gaan over het eigen handelen en dat van anderen, is het mogelijk om echt de bewustwording te stimuleren over integer handelen.

Meer weten?

Wij helpen zorgorganisaties met het vergroten van de (structurele) aandacht voor integriteit bij medewerkers, bestuurders en toezichthouders binnen de eigen organisatie. Wilt u meer weten over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met onze adviseurs en zij vertellen u graag meer: bel 088 – 57 90 057 of vraag onze brochure aan met meer informatie.

Vraag hier onze brochure aan

Interactieve workshops integriteit

Voor zorgorganisaties verzorgen we workshops over integriteit op maat. Workshops die integer handelen, omgaan met dilemma’s en het bespreken van gedrag op een boeiende en interactieve manier aan de orde stellen.

Voor medewerkers en bestuurders hebben we gerichte workshops die in gaan op de praktijk van uw organisatie. In de workshop voor bestuurders kijken we daarnaast ook naar voorbeeldgedrag en de juridische context van integriteit. Lees meer over wat wij voor uw zorgorganisatie kunnen betekenen bij onze workshops.

Met elkaar in gesprek over dilemma’s

Als organisatie kunt het bewustzijn ten aanzien van integer handelen vergroten door met medewerkers in gesprek te gaan over integriteit in de praktijk. In onze workshops gebruiken wij daarvoor herkenbare voorbeelden in de vorm van dilemma’s. Door onze ervaring weten we welke integriteitskwesties door medewerkers in de zorg als lastig worden gezien of welke dilemma’s zij heel verschillend beantwoorden.

Juist in dergelijke situaties is de dialoog aan gaan over integer handelen zeer effectief. Want wat is integer handelen nu precies in een bepaalde situatie? En waarom is dat het geval? Door met elkaar verschillende invalshoeken te bespreken,  vergroot u het bewustzijn van uw medewerkers, verduidelijkt u de gezamenlijke normen en is het voor medewerkers een stuk eenvoudiger om tot juiste beslissingen te komen wanneer een integriteitskwestie daadwerkelijk aan de orde komt in de praktijk.

Dilemma: stel je voor…

Je hebt al langer signalen dat het niet goed gaat in een gezin. Je komt ze ook wel eens tegen in de supermarkt. Je hebt daar nooit iets raars zien gebeuren, maar ze kijken je altijd doordringend aan. Eén van de kinderen blijkt nu blauwe plekken op de rug te hebben die de ouders niet konden verklaren. De ouders reageerden heel fel en waren woedend omdat zij meenden dat jij hen beschuldigt van mishandeling. Eigenlijk is dit het moment om een melding te doen bij Veilig Thuis.

* Dit dilemma is een voorbeeld uit onze dilemmatraining voor zorgorganisaties

Gezamenlijk verkennen van overwegingen

Deze diversiteit in antwoorden van medewerkers levert stof voor een gesprek. Zo kunt u in een verkennende dialoog met medewerkers praten over welke keuzes men maakt en waarom. Door gezamenlijk in alle openheid en op een positieve manier dilemma’s en overwegingen te bespreken ontstaat het besef van morele kaders.

Wat doe je?

In onze trainingen met zorgorganisaties wordt duidelijk dat veel mensen dit een lastig dilemma vinden en dat ze heel verschillend antwoorden op hoe ze er mee omgaan:

  • 34% kiest optie A
  • 47% kiest optie B
  • 19% kiest optie C
  1. Natuurlijk doe ik onmiddellijk melding bij VT. Dit voelt helemaal niet goed.
  2. Ik wil wel melding doen bij VT, maar omdat de ouders zo agressief reageren lijkt het me beter eerst met mijn leidinggevende te overleggen. Straks doen ze me wat aan.
  3. Ik doe even niets. Ik maak een afspraak voor een volgend bezoek en als dan blijkt dat het kind weer blauwe plekken heeft, dan meld ik het bij VT.

Integriteit borgen in uw zorgorganisatie?

Vaak vormen onze workshops over integriteit voor zorgorganisaties de aanleiding om na te denken over de wijze waarop integer handelen op een meer structurele manier aandacht kan krijgen binnen de eigen organisatie. Juist om het beter te borgen in de organisatie. Dit vraagt van een zorgorganisatie om het onderwerp regelmatig te bespreken en op de agenda te houden.

Kies voor onze makkelijk online integriteitmodule

De oplossing hiervoor is ons effectief en efficiënt integriteitsinstrument dat wij de afgelopen jaren hebben ontwikkeld: de online integriteitmodule. Direct inzetbaar in de vorm van online dilemmatrainingen en werkpakketten voor teams waar mee u integriteit op een aansprekende en eenvoudige wijze borgt binnen uw zorgorganisatie.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!

Wilt u in uw zorgorganisatie medewerkers of leidinggevenden bewuster maken van integer handelen? Neem dan gerust contact met ons op en we helpen u graag verder. U kunt contact met ons opnemen via  088 – 57 90 057 of stuur een e-mail naar contact@integriteit.nl

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van onze online integriteitmodule? Dan maken we graag een afspraak met u om te laten zien hoe onze blended learning oplossing ook voor uw organisatie in te zetten is.