• Meer weten? Bel 088 - 57 90 057

Overheid

Werken aan bewustwording en borging van integriteit in uw organisatie?
Integriteit Overheid

Waar tien jaar geleden het begrip integriteit vooral werd geïnterpreteerd als: “ik moet als ambtenaar eerlijk, betrouwbaar en transparant zijn”, zijn we nu aangeland op een punt dat een integere organisatie vooral ook een weerbare organisatie is. Met kennis en kunde op het gebied van integriteit over de volle linie.

Integriteit en weerbaarheid

Verschillende vragen zijn daarbij van belang. Waarom is integriteit van belang? Wat houden integriteit en grensoverschrijdend gedrag in? Hoe handel je integer? Bespreking en verdieping van deze vragen maakt dat ambtenaren zich beter kunnen behoeden voor integriteitsvalkuilen en daarmee ook het kritisch oog van de samenleving kunnen doorstaan (weerbaarheid). Dat laatste wordt steeds belangrijker naarmate burgers meer participeren.

De burger eist (terecht) een 100% betrouwbare overheid, maar kan tegelijkertijd de ambtenaar in lastige posities brengen (te veel eisen, beïnvloeding, manipulatie, et cetera).

Omdat iedere ambtenaar in zijn/haar functie een bepaalde mate van kwetsbaarheid kent, is het ‘elkaar scherp houden’ de hoeksteen van deze weerbaarheidscultuur. Geen aanspreekcultuur, maar een bespreekcultuur. In een bespreekcultuur weten medewerkers elkaar op een goede manier te benaderen als zij zien dat de grens van niet integer handelen in zicht komt.

Heeft u vragen?

Wij helpen overheidsinstellingen met de bewustwording en borging van ambtelijke integriteit en bestuurlijke integriteit voor politiek ambtsdragers zoals college- en raadsleden. Wilt u aan de slag met integriteit binnen uw organisatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs en zij vertellen u graag meer: 088 – 57 90 057 of vraag onze brochure aan.

Vraag hier onze brochure aan

Gerichte workshops ambtelijke en bestuurlijke integriteit en grensoverschrijdend gedrag

De afgelopen jaren gaven wij workshops voor diverse overheidsorganisaties zoals provincies, gemeenten en waterschappen over het onderwerp integer handelen. Voor ambtenaren en politiek ambtsdragers hebben we op maat gemaakte programma’s die integer handelen levendig en in een interactieve setting aan bod laten komen. Deze workshops zijn toegespitst op de bijzondere positie van ambtenaren. Lees meer over wat wij voor uw overheidsorganisatie kunnen betekenen bij onze oplossingen.

Effectief de dialoog stimuleren

Het bewustzijn ten aanzien van integer handelen kunt u vergroten door met medewerkers in gesprek te gaan over integriteit in de praktijk. In onze workshops gebruiken wij herkenbare voorbeelden in de vorm van dilemma’s voor ambtenaren en bestuurders. Door onze ervaring weten we welke integriteitskwesties door uw medewerkers als lastig worden gezien en welke dilemma’s zij heel verschillend beantwoorden.

Juist in dergelijke situaties is de dialoog aan gaan over integer handelen zeer effectief. Want wat is integer handelen nu precies in een situatie zoals deze? En waarom is dat het geval? Door met elkaar verschillende invalshoeken te bespreken, vergroot u het bewustzijn van uw medewerkers, verduidelijkt u de gezamenlijke normen en is het voor medewerkers een stuk eenvoudiger om tot juiste beslissingen te komen wanneer een integriteitskwestie daadwerkelijk aan de orde komt in de praktijk.

Dilemma: stel je voor…

Je zit op een verjaardag en hoort enkele andere gasten praten over een bekende projectontwikkelaar. Je hoort ze zeggen dat je bij hem moet zijn als je bij de gemeente iets geregeld wilt krijgen. Hij heeft “goede” contacten met een paar ambtenaren die ervoor kunnen zorgen dat je gemakkelijk een bouwvergunning kunt krijgen.

* Dit dilemma is een voorbeeld uit onze dilemmatraining voor overheidsorganisaties

Stof voor een gesprek

Wanneer medewerkers divers antwoorden op hoe zij omgaan met een dilemma, biedt dit een mooie aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan over waarom mensen welke keuzes maken. Deze verkenning van motieven en overwegingen draagt sterk bij aan de bewustwording van integer handelen en de afwegingen die mensen maken in de praktijk.

Wat doe je?

Uit de praktijk van onze trainingen met talloze overheidsorganisaties blijkt dat 77% van de ambtenaren dit dilemma lastig te beantwoorden vindt. Ook wordt er heel verschillend geantwoord op hoe om te gaan met dit dilemma:

  • 35% kiest optie A
  • 47% kiest optie B
  • 18% kiest optie C
  1. Ik doe niks. Voor dit soort grootspraak heb ik geen oor.
  2. Ik neem contact op met mijn leidinggevende. Het is hoogstwaarschijnlijk loos alarm, maar helemaal lekker zit het mij niet.
  3. Ik bel de volgende dag de desbetreffende persoon op. Je kan maar beter meteen om verduidelijking vragen zonder de kwestie onnodig op te blazen.

Hoe kunt u integriteit beter borgen in uw organisatie?

De workshops integriteit zijn voor veel overheidsorganisaties een aanleiding om ervoor te kiezen integer handelen meer structurele aandacht te geven binnen de organisatie. Om zo te zorgen voor een betere borging van integriteit. De uitdaging hierbij is natuurlijk om het onderwerp integriteit met regelmaat bespreekbaar te maken en zo onder de aandacht te houden.

Kies voor onze makkelijke online integriteitmodule

Als oplossing hiervoor hebben wij een effectief en efficiënt instrument ontwikkeld de afgelopen jaren: de online integriteitmodule. Dit instrument met online dilemmatrainingen en werkpakketten voor teamgesprekken is eenvoudig in te zetten in uw organisatie. Hiermee borgt u integriteit op een aansprekende en makkelijke wijze binnen uw organisatie.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!

Wilt u bij uw ambtenaren, college- of raadsleden de bewustwording van integer handelen vergroten? Neem dan gerust contact met ons op en we helpen u graag verder. U kunt contact met ons opnemen via  088 – 57 90 057 of stuur een e-mail naar contact@integriteit.nl

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van onze online integriteitmodule om integer handelen te borgen binnen uw organisatie? Dan maken we graag een afspraak met u om te laten zien hoe onze blended learning oplossing ook voor uw organisatie in te zetten is.