• Meer weten? Bel 088 - 57 90 057

Onderwijs

Werken aan bewustwording en borging van integriteit in uw onderwijsinstelling?
Integriteit sector onderwijs

Integriteit draait ook in het onderwijs om goed handelen. Vrijwel alle onderwijsinstellingen hebben als fundament voor het doen en laten van medewerkers een integriteitscode of reglement in gebruik. Deze standaarden zijn een goed uitgangspunt als het gaat om de kaders voor integer handelen. Om het bewustzijn over integriteit te vergroten is het daarnaast nodig om het onderwerp op een herkenbare manier tastbaar te maken voor medewerkers.

Een open dialoog

De kern bij het bespreken van gedrag in de praktijk is openheid en vertrouwen. In onze aanpak gaan wij daarom ook uit van het reflecteren op praktijksituaties, waarden en motieven. Dit is aansprekender en doelmatiger om het onderwerp integer handelen tastbaar te maken. Integriteit is in veel gevallen een grijs gebied waar het niet altijd even duidelijk is wat integer handelen nu precies inhoudt. Het draait bij integriteit niet zozeer om goed of fout. Wat je doet in een kwestie waarbij integriteit speelt, gaat vooral over overwegingen en hoe je keuzes maakt.

Juist hierom is het aangaan van de dialoog met uw medewerkers ook zo noodzakelijk om integriteit bewuster onder de aandacht te brengen. Door zonder te (ver)oordelen met elkaar in gesprek te gaan over wat je doet, wat anderen doen en waarom, is het mogelijk om daadwerkelijk de bewustwording te bevorderen over integer handelen.

Meer weten?

Wij helpen onderwijsinstellingen met de bewustwording en borging van integer handelen van medewerkers, leidinggevenden, bestuurders en toezichthouders. Wilt u meer weten over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met onze adviseurs en zij vertellen u graag meer: 088 – 57 90 057 of vraag onze brochure aan met meer informatie.

Vraag hier onze brochure aan

Inspirerende workshops integriteit

Wilt u als onderwijsorganisatie aan de slag met integriteit op een interactieve en prikkelende manier? Dan zijn onze workshops zeker een geschikte oplossing. De workshops brengen het onderwerp integer handelen, omgaan met dilemma’s en het bespreken van gedrag op een laagdrempelige, boeiende manier aan de orde. Met veel aandacht voor dialoog en begripsvorming over dit complexe onderwerp.

Voor medewerkers, leidinggevenden en bestuurders hebben we specifieke  workshops ontwikkeld die vanuit de herkenbare praktijk het onderwerp bespreekbaar maken. Voor leidinggevenden en bestuurders gaan we ook dieper in het aspect voorbeeldgedrag en de juridische context van integriteit. Lees bij onze workshops meer over wat wij voor uw onderwijsinstelling kunnen betekenen.

Herkenbare situaties maken gedrag bespreekbaar

Met medewerkers in gesprek gaan over integer handelen is effectiever wanneer uw medewerkers zich herkennen in geschetste situaties. Op die wijze raakt het bespreken van integriteit directer aan de praktijk van alledag. Wanneer een integriteitskwestie zich aandient in de praktijk is zo de kans groter dat medewerkers een meer gedegen afweging maken over wat zij zullen doen.

Dilemma: stel je voor…

Als de zomervakantie nadert is het weer tijd om de verantwoording van de subsidie voor onderwijsprojecten op te sturen naar de overkoepelende organisatie van het samenwerkingsverband. Het afgelopen schooljaar is er veel gebruik van gemaakt.

Bij het voorbereiden van de rapportage blijkt dat de registratie niet goed is gegaan. Zo kan de rapportage nooit volledig zijn en loopt de instelling wellicht geld mis waarvoor wel degelijk activiteiten zijn verricht. Je bespreekt het probleem met de voorzitter van het College van Bestuur in het bilateraal overleg. Je wordt gevraagd om te adviseren over eventuele maatregelen.

* Dit dilemma is een voorbeeld uit onze dilemmatraining voor onderwijsorganisaties

Met elkaar in gesprek gaan

De antwoorden hiernaast van medewerkers uit onderwijsorganisaties, laten zien dat er heel verschillend geantwoord wordt op dit dilemma. Dit biedt stof voor een mooie dialoog over waarom je bepaalde keuzes maakt en wat integer handelen is in dit geval.

Wat doe je?

Het geschetste dilemma hiernaast over de rapportage kan op diverse wijzen benaderd worden. Medewerkers van onderwijsorganisaties geven in onze dilemmatrainingen geven aan heel verschillend om te gaan met dit dilemma:

  • 34% kiest optie A
  • 30% kiest optie B
  • 36% kiest optie C
  1. De regels zijn zoals ze zijn. Helaas kost het de instelling geld. Het is van belang om docenten in het vervolg uitgebreid te informeren dat de registratie beter moet.
  2. Het belangrijkste is dat het geld daadwerkelijk is uitgegeven in de geest van de regeling en dat er onderwijs gegeven is. Als noodoplossing kan de rapportage worden gebogen, zodat in ieder geval in het rapport op alle plaatsen activiteiten en data zijn genoemd.
  3. Dit advies is klinkklaar: onbetaald overwerk voor de nalatige docenten. Ik adviseer de voorzitter dat hij de leraren verplicht stelt om per direct hun agenda’s en notulen van het afgelopen jaar te doorlopen om alsnog zoveel mogelijk valide gegevens te kunnen achterhalen.

Integriteit borgen in uw onderwijsinstelling?

Onderwijsinstellingen die aan de slag gaan met een workshop integriteit hebben veelal ook de wens om integer handelen op een meer structurele manier te borgen in de organisatie. Om zo het onderwerp integriteit voor de hele organisatie onder de aandacht te houden en integer handelen te bevorderen. De uitdaging is dan om als onderwijsinstelling het onderwerp regelmatig bespreekbaar te maken voor medewerkers.

Kies voor onze online integriteitmodule

Voor het borgen van integriteit hebben wij een effectieve en efficiënte online integriteitmodule ontwikkeld door de jaren heen. Een slim en praktisch blended learning instrument dat direct inzetbaar is in uw organisatie. Zo borgt u integer handelen op een aansprekende en eenvoudige wijze binnen uw organisatie.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!

Wilt u bij uw medewerkers of leidinggevenden de bewustwording van integer handelen vergroten? Neem dan gerust contact met ons op en we helpen u graag verder. U kunt contact met ons opnemen via  088 – 57 90 057 of stuur een e-mail naar contact@integriteit.nl

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van onze online integriteitmodule om integer handelen te borgen binnen uw organisatie? Dan maken we graag een afspraak met u om te laten zien hoe dit instrument ook voor uw organisatie in te zetten is.