• Meer weten? Bel 088 - 57 90 057

Pensioenfondsen

Werken aan bewustwording en borging van integriteit in uw pensioenfonds?
Integriteit pensioenfonds

Het bevorderen van integer handelen kan op steeds meer aandacht rekenen in de maatschappij. Ook voor bestuurders en medewerkers van pensioenfondsen geldt dat zij op een professionele, integere en betrouwbare manier invulling moeten geven aan hun taak/rol. Aandacht voor integriteit gaat veelal uit naar expliciete misstanden in relatie tot fraude of excessen. Integer handelen is echter veel vaker dan niet een grijs gebied waarbinnen goed of fout handelen helemaal niet zo expliciet en duidelijk is.

Kaders voor gedrag

Het opstellen van procedures en maatregelen om belangenverstrengeling, en de schijn daarvan, te voorkomen, en het opstellen van een incidentenregeling is niet alleen wettelijk verplicht, maar is ook los daarvan een goede eerste stap om integriteit binnen de organisatie te bevorderen. De praktijk leert wel dat het meer dan dergelijke kaders vraagt om integer handelen te bevorderen. Duidelijk maken wat er wel en niet van bestuursleden en medewerkers wordt verwacht, moet worden gecombineerd met een benadering die uitgaat van een open dialoog over waarden, motieven en perspectieven in het professioneel en persoonlijk handelen en de normen van de eigen organisatie.

Voor veel pensioenfondsen is het nog een uitdaging om op een constructieve en concrete wijze aandacht te besteden aan integer handelen en wat daaronder wordt verstaan. Hoe bepaal je als persoon of organisatie eigenlijk of je wel of niet integer bent? Als het gaat om een geval van fraude of om het oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen door een medewerker, lijkt het een duidelijke zaak. De meeste integriteitskwesties zijn echter veel diffuser en vormen juist daarom een goed startpunt voor het gesprek met elkaar over de eigen verantwoordelijkheid en hoe je in de praktijk omgaat met zulke situaties.

Meer weten?

Wij helpen pensioenfondsen graag bij het stimuleren van de bewustwording bij medewerkers, bestuurders en toezichthouders over integer handelen en de wijze waarop dit in de organisatie geborgd kan worden. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met onze adviseurs en zij vertellen u graag meer: 088 – 57 90 057 of vraag onze brochure aan met meer informatie.

Vraag hier onze brochure aan

Verdiepende workshops integriteit

Wilt u als pensioenfonds het onderwerp integriteit op een boeiende en levendige manier bespreekbaar maken binnen uw organisatie? Dan is de inzet van een workshop over integriteit een geschikt middel. Onze workshops bespreken het onderwerp integer handelen, omgaan met dilemma’s en de reflectie op het eigen gedrag op een pakkende en interactieve wijze met veel aandacht voor dialoog en bewustwording.

Voor medewerkers, leidinggevenden en bestuurders hebben we speciale, op de specifieke doelgroep afgestemde workshops die ingaan op de praktijk van uw pensioenfonds. De workshops voor leidinggevenden en bestuurders gaan daarnaast ook in op de rol van voorbeeldgedrag en de juridische context van integriteit. Lees meer over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen bij onze oplossingen.

Het gesprek aan gaan met elkaar

Wilt u binnen uw organisatie medewerkers bewuster maken van het belang van integer handelen en van hoe integriteit een rol speelt in het werk van alledag? Dan is het gesprek aangaan met elkaar hierover de meest effectieve oplossing. In onze workshops en dilemmatrainingen gaan we uit van de praktijk van uw medewerkers.

Met onze ruime ervaring weten we welke dilemma’s door medewerkers sterk verschillend beantwoord worden. Juist dergelijke situaties lenen zich bij uitstek voor het bespreken van de diverse invalshoeken. Dit bevordert het nemen van de juiste beslissing als zo’n integriteitskwestie zich voordoet in de praktijk.

Dilemma: stel je voor…

Een kennis vertelt u dat hij al maanden grote problemen heeft met zijn pensioen. Hij blijkt zijn pensioen te hebben ondergebracht bij uw fonds. Zijns inziens is er van alles mis met de hoogte van de pensioenuitkeringen. Hij vertelt dat hij al verschillende malen telefonisch contact heeft opgenomen met het pensioenfonds (servicedesk), maar dat het probleem daar niet goed wordt opgepakt. Hij vraagt of u iets voor hem kunt betekenen. Wat doet u?

Ruimte voor een gesprek

Bij het omgaan met dilemma’s draait het vaak niet zozeer om wat goed of fout is, maar om het verkennen van overwegingen en motieven van medewerkers bij het omgaan met het dilemma.  In onze dilemmatrainingen biedt juist de diversiteit in de antwoorden een goed aanknopingspunt voor een verdiepend gesprek over wat je doet en waarom.

Wat doe je?

  1. Ik zeg dat ik niets voor hem kan doen. Het is belangrijk om zakelijk en privé strikt gescheiden te houden.
  2. Ik neem contact op met de contactpersoon binnen het pensioenfonds (en/of servicedesk) en vraag hem om te interveniëren.
  3. Ik bied aan om de stukken te bekijken, zodat ik kan onderzoeken hoe mijn kennis het beste geholpen kan worden.

Dit dilemma is een voorbeeld uit onze dilemmatraining voor pensioenfondsen. Uit de praktijk van onze trainingen komt naar voren dat mensen heel verschillend zouden omgaan met dit dilemma.

Integriteit borgen in uw pensioenfonds?

In veel gevallen vormt een workshop over integriteit aanleiding om integer handelen meer structureel aandacht te geven binnen de eigen organisatie. Dit om te zorgen voor een betere borging van integriteit organisatiebreed. Dit vraagt van u als pensioenfonds om het onderwerp dus regelmatig te bespreken en zo op de agenda te houden.

Borging met onze makkelijke online integriteitmodule

Als oplossing hebben wij hiervoor een effectief en efficiënt instrument ontwikkeld: de online integriteitmodule. Een direct inzetbaar instrument met online dilemmatrainingen en werkpakketten voor teams waar u integriteit op een aansprekende en eenvoudige wijze mee borgt binnen uw organisatie.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!

Wilt u integriteit binnen uw pensioenfonds bespreekbaar maken en bij medewerkers de bewustwording van integer handelen vergroten? Neem dan gerust contact met ons op en we helpen u graag verder. U kunt contact met ons opnemen via  088 – 57 90 057 of stuur een e-mail naar contact@integriteit.nl

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van onze online integriteitmodule voor uw organisatie? Dan maken we graag een afspraak met u om te laten zien hoe onze blended learning oplossing ook voor uw organisatie in te zetten is.