• Meer weten? Bel 088 - 57 90 057

Wat wij doen

Wij helpen u met de bewustwording en borging van integer handelen

Integer handelen en grensoverschrijdend gedrag krijgen steeds meer aandacht als belangrijke onderwerpen binnen de overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Regels en protocollen zijn natuurlijk belangrijk, maar integer handelen is een continu bewustwordingsproces. Het gaat over het eigen gedrag en reflectie daarop. Onze benadering en expertise is daarom gericht op preventie en op dialoog.

Dit vanuit de gedachte dat integriteit een kwaliteit is die niet zomaar voor zich spreekt, maar die betekenis en diepgang krijgt wanneer mensen er met elkaar over spreken en vervolgens kunnen kiezen voor een gedragslijn die integer en passend gevonden wordt.


Hoe helpen we uw organisatie met integriteit?