• Meer weten? Bel 088 - 57 90 057

Woningcorporaties

Werken aan bewustwording en borging van integriteit in uw corporatie?
Integriteit woningbouwcorporaties

Het bevorderen van integer handelen kan op steeds meer aandacht rekenen in de maatschappij. Ook woningcorporaties gebruiken hiervoor diverse instrumenten zoals integriteitsprotocollen, meldpunten voor integriteitskwesties en kaders voor het gedrag. Aandacht voor integriteit gaat veelal uit naar expliciete misstanden in relatie tot medewerkers of huurders. Integer handelen is echter veel vaker dan niet een grijs gebied waarbinnen goed of fout handelen helemaal niet zo expliciet en duidelijk is.

Kaders voor gedrag

Als u als woningcorporatie richtlijnen heeft geformuleerd voor gedrag is dit natuurlijk een goede eerste stap. De praktijk leert wel dat het meer dan dergelijke kaders vraagt om integriteit te bevorderen bij medewerkers. Duidelijk maken wat er wel en niet van medewerkers wordt verwacht, moet worden gecombineerd met een benadering die uit gaat van een open dialoog over waarden, motieven en perspectieven in het professioneel en persoonlijk handelen en de normen van de eigen organisatie. Op een laagdrempelige en concrete wijze aandacht besteden aan integriteit in de eigen organisatie is voor veel woningcorporaties nog een uitdaging.

Hoe bepaal je als persoon of organisatie eigenlijk of je wel of niet integer bent? Als het gaat om een geval van fraude of om het oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen door een medewerker, lijkt het een duidelijke zaak. De meeste integriteitskwesties zijn veel diffuser en vormen juist daarom een goed startpunt voor het gesprek met elkaar over de eigen verantwoordelijkheid en hoe je in de praktijk omgaat met zulke situaties.

Meer weten?

Wij helpen woningbouwcorporaties bij het stimuleren van de bewustwording over integer handelen bij medewerkers, bestuurders en toezichthouders en de wijze waarop dit in de organisatie geborgd kan worden. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met onze adviseurs en zij vertellen u graag meer: 088 – 57 90 057 of vraag onze brochure aan met meer informatie.

Vraag hier onze brochure aan

Verdiepende workshops integriteit

Wilt u als corporatie het onderwerp integriteit op een boeiende en levendige manier bespreekbaar maken in uw organisatie? Dan is de inzet van een workshop over integriteit een geschikt middel. Onze workshops bespreken het onderwerp integer handelen, omgaan met dilemma’s en de reflectie op het eigen gedrag op een pakkende en interactieve wijze met veel aandacht voor dialoog en bewustwording.

Voor medewerkers, leidinggevenden en bestuurders hebben we speciale workshops die in gaan op de praktijk van uw corporatie. De workshop voor leidinggevenden en bestuurders gaat daarnaast ook in op de rol van voorbeeldgedrag en de juridische context van integriteit. Lees meer over wat wij voor uw corporatie kunnen betekenen bij onze oplossingen.

Het gesprek aan gaan met elkaar

Wilt u binnen uw woningcorporatie medewerkers bewuster maken van integer handelen en hoe integriteit een rol speelt in het werk van alledag? Dan is het gesprek aan gaan met elkaar hierover de meest effectieve oplossing. In onze workshops en dilemmatrainingen gaan we uit van de praktijk van uw medewerkers.

Met onze ruime ervaring weten we welke dilemma’s door medewerkers van corporaties sterk verschillend beantwoord worden. Juist dergelijke situaties lenen zich bij uitstek voor het bespreken van de diverse invalshoeken. Dit bevordert het nemen van de juiste beslissing als zo’n integriteitskwestie zich voordoet in de praktijk.

Dilemma: stel je voor…

Je bent pas verhuisd naar een nieuwbouwwijk. Op een zaterdagmiddag zie je een busje van de corporatie door de straat rijden en stoppen bij een koopwoning. Twee uur later staat het busje er nog steeds. Er wordt heen en weer gelopen met gereedschap. Je weet dat het geen woning is van jouw corporatie en dat er ook geen collega van je woont.

Ruimte voor een gesprek

In het omgaan met dilemma’s draait het niet om goed of fout, maar om het verkennen van overwegingen en motieven van medewerkers bij het omgaan met een dilemma.  In onze dilemmatrainingen biedt juist de diversiteit in de antwoorden een goed aanknopingspunt voor een verdiepend gesprek over wat je doet en waarom.

Wat doe je?

Uit de praktijk van onze trainingen met woningbouwcorporaties komt naar voren dat mensen heel verschillend zouden omgaan met dit dilemma:

  • 35% kiest optie A
  • 37% voor optie B
  • 27% voor optie C
  1. Niets, ik kan mij niet overal mee bemoeien.
  2. Ik ga vragen wat zij voor de corporatie aan het doen zijn.
  3. Ik maak hier melding van bij mijn leidinggevende.

Dit dilemma is een voorbeeld uit onze dilemmatraining voor woningbouwcorporaties

Integriteit borgen in uw corporatie?

In veel gevallen vormt een workshop over integriteit voor een corporatie aanleiding om integer handelen meer structureel aandacht te geven binnen de eigen organisatie. Dit om te zorgen voor een betere borging van integriteit organisatiebreed. Dit vraagt van een corporatie om het onderwerp dus regelmatig te bespreken en zo op de agenda te houden.

Borging met onze makkelijke online integriteitmodule

Als oplossing hebben wij hiervoor een effectief en efficiënt instrument ontwikkeld: de online integriteitmodule. Een direct inzetbaar instrument met online dilemmatrainingen en werkpakketten voor teams waar u integriteit op een aansprekende en eenvoudige wijze mee borgt binnen uw organisatie.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!

Wilt u integriteit binnen uw corporatie bespreekbaar maken en bij medewerkers de bewustwording van integer handelen vergroten? Neem dan gerust contact met ons op en we helpen u graag verder. U kunt contact met ons opnemen via  088 – 57 90 057 of stuur een e-mail naar contact@integriteit.nl

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van onze online integriteitmodule voor uw organisatie? Dan maken we graag een afspraak met u om te laten zien hoe onze blended learning oplossing ook voor uw organisatie in te zetten is.