• Meer weten? Bel 088 - 57 90 057

Oplossing

Integriteit.nl individuele coaching

Individuele coaching

Individuele coaching 1707 2560 integriteit.nl

Coaching van medewerkers

Het kan voorkomen dat een individuele integriteitscoaching gewenst is. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is geweest van een integriteitsschending door een medewerker of wanneer deze dreigt. In dat geval bieden wij een individuele training aan. Het doel van deze training/coaching is dat het besef van het belang van integer handelen scherper op het netvlies komt te staan van de betreffende medewerker.

In onze aanpak creëren we inzicht in en begrip voor het onderwerp integriteit, zodat de medewerker zich bewust is van het belang van integriteit en beter in staat wordt gesteld om in volgende situaties van daaruit te handelen.

Heeft u vragen? 

Heeft u binnen uw organisatie te maken met een kwestie waarbij individuele coaching van een medewerker een oplossing kan zijn? Of heeft een medewerker te maken met een disciplinaire maatregel en wilt u meer weten over de mogelijkheden van individuele coaching voor uw medewerker?

Neem dan gerust contact op met onze adviseurs en zij vertellen u graag meer: 088 – 57 90 057 of vraag onze brochure aan met meer informatie.

Vraag hier onze brochure aan


Hoe pakken we het aan?

Bij individuele coaching is het uitgangspunt meestal een integriteitsschending. Een belangrijke stap in het proces is de reflectie van de medewerker op de situatie en het eigen handelen.  De medewerker beschrijft daarom eerst in detail in zijn of haar eigen woorden wat de aanleiding is geweest voor het traject. Wat is er feitelijk gebeurd? Wat was de motivatie van de medewerker voor het eigen handelen? Hoe is de kwestie aan het licht gekomen? Wat waren de reacties en welke maatregelen zijn er toen getroffen? Welke gevoelens riep dat op?

Het gesprek

Deze reflectie vormt mede de input voor het coachingsgesprek dat we met de medewerker aangaan. Tijdens de coaching analyseren we wat er gebeurd is en kijken we welke mogelijke risico’s en valkuilen op het werkterrein van de medewerker liggen. We bespreken welke waarden daar aan ten grondslag liggen en hoe deze risico’s vermeden kunnen worden.


Gerichte terugkoppeling

Tijdens de individuele coaching bespreken we met de medewerker ook wat de rol van hem of haar zelf zou kunnen zijn richting de eigen collega’s om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en daarin de eigen kwestie een plek te geven.

Als terugkoppeling na de coachingsessie bespreken we met de medewerker na enige tijd hoe het nu gaat en welke eventuele problemen aan de orde komen. Indien gewenst stellen we na de individuele coaching een verslag op met daarin de besproken leerpunten.


Meer weten over individuele coaching?

Heeft u vragen over het inzetten van individuele coaching voor een medewerker van uw organisatie?  Neem dan gerust contact met ons op en we helpen u graag verder. U kunt contact met ons opnemen via 088 – 57 90 057 of stuur een e-mail naar contact@integriteit.nl.

Integer handelen eenvoudig borgen bij al uw medewerkers?

Bekijk dan onze online integriteitmodule. Zo borgt u uw integriteitsbeleid met een slimme blended learning oplossing in uw hele organisatie. Efficiënt en effectief.

Integriteit sector bedrijfsleven

Online integriteitmodule voor organisaties

Online integriteitmodule voor organisaties 1900 1267 integriteit.nl

Structurele aandacht voor integriteit

Veel organisaties willen op een meer structurele manier aandacht besteden aan integriteit. Want alleen dan wordt integer handelen echt geborgd binnen de organisatie. Om organisaties hierbij te helpen hebben we een direct inzetbare online integriteitmodule ontwikkeld. 

Optimale aansluiting bij uw organisatie

Met deze praktische integriteitmodule borgt u integriteit op een hele slimme en eenvoudige manier binnen uw organisatie. Met online dillemmatrainingen en werkpakketten voor teams. De integriteitmodule is ontwikkeld op basis van onze ervaring met workshops en trainingen voor duizenden deelnemers en wordt op maat ingericht voor uw organisatie. Door onze ruime ervaring met integriteit voor organisaties uit verschillende sectoren, zorgen we ervoor dat het onderwerp integer handelen optimaal aansluit bij de praktijk van uw medewerkers met al hun verschillende functies en werkzaamheden.

De integriteitmodule kunt u ook inzetten in combinatie met de speciale online Onboarding module voor nieuwe medewerkers. Deze module introduceert bij nieuwe medewerkers op een laagdrempelige manier het begrip integriteit.

Effectief en efficiënt

We combineren in de integriteitmodule een organisatiebrede online dilemmatraining en faciliteren het gesprek in uw organisatie met gebruiksvriendelijke werkpakketten. Gespreksleiders kunnen hiermee in hun eigen werkoverleg het gesprek aan gaan over integriteit. Zo komen onderwerpen aan bod die teamleden in hun online dilemmatraining zelf als uitdagend of lastig aanmerken. Het gaat dus echt over onderwerpen die spelen in dat team. Uw medewerkers voeren dus op een effectieve manier een dialoog over integriteit en werken gericht aan bewustwording. 

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over onze online integriteitmodule of wilt u een afspraak maken voor een demonstratie? Neem dan contact op met onze adviseurs en zij vertellen u graag meer: 088 – 57 90 057 of vraag onze brochure aan met meer informatie.

Vraag hier onze brochure aan

Wat is de online integriteitmodule?

Wat is de online integriteitmodule voor organisaties precies? Hoe kunt u er in de praktijk mee aan de slag? Is het gebruik ervan voor medewerkers van uw organisatie eenvoudig? We leggen het graag uit in de korte introductievideo hiernaast.

Hoe werkt het?

 • We kijken samen met u naar welke specifieke aandachtspunten er zijn ten aanzien van integriteit voor uw organisatie
 • We richten onze online integriteitmodule en dilemmatrainingen in voor uw organisatie
 • We nodigen alle medewerkers van uw organisatie automatisch uit om deel te nemen aan de trainingen
 • We maken werkpakketten op maat aan waarin teamleiders en gespreksleiders makkelijk aan de slag kunnen in de interactieve gesprekken over integriteit
 • U ontvangt heldere rapportages over aandachtspunten rondom integriteit die u in staat stellen de juiste onderwerpen op de juiste manier aandacht te geven in uw organisatie

Waarom kiezen voor onze online integriteitmodule?

 • Een compleet instrument om integer handelen te borgen in uw organisatie
 • Eenvoudig en direct in te zetten voor uw organisatie met onze online trainingsomgeving
 • Heldere werkpakketten op maat die het gesprek faciliteren over integer handelen in alle teams van uw organisatie
 • Een programma dat perfect aansluit bij de beleving van uw medewerkers door herkenbare praktijkvoorbeelden die passen bij verschillende functies en activiteiten
 • Ontwikkeld op basis van ruim 10 jaar ervaring met duizenden deelnemers
 • Deelnemen kost medewerkers relatief weinig tijd en is gericht op maximale impact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!

We bespreken graag met u hoe de online integriteitmodule ook in uw organisatie integer handelen kan borgen. Wilt u meer weten of wilt u graag een persoonlijke toelichting met een demonstratie van de module?

Neem dan contact op met onze adviseurs en zij vertellen u graag meer: 088 – 57 90 057 of stuur een e-mail naar contact@integriteit.nl

Workshop integriteit

Workshop grensoverschrijdend gedrag voor gemeenten

Workshop grensoverschrijdend gedrag voor gemeenten 1900 1267 integriteit.nl

Waar bestaat de workshop uit?

In twee uur krijgt u een bijzonder interactief programma aangeboden waarin we dieper ingaan op het actuele begrip grensoverschrijdend gedrag. Daarbij besteden we aandacht aan intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en belangenverstrengeling. We gebruiken een werkvorm waarmee we direct de dialoog stimuleren over helder uitgebeelde voorbeelden uit de praktijk. 

We bespreken plenair verschillende herkenbare dilemma’s uit de praktijk. Zo werken we in de workshop door dialoog aan bewustwording van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. De workshop is geschikt voor maximaal 30 deelnemers per workshop.

Voor wie?

De workshop Grensoverschrijdend gedrag is speciaal ontwikkeld voor medewerkers van gemeenten en overheidsorganisaties met herkenbare dilemma’s.  Zo maakt u hen op een laagdrempelige en interactieve manier bewust van de vele manieren waarop dit onderwerp op de werkvloer kan voorkomen.

Heeft u vragen?

Wilt u de workshop inzetten voor uw organisatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs en zij vertellen u graag meer: 088 – 57 90 057.

Vraag hier onze brochure aan


Het belang van in gesprek gaan

Grensoverschrijdend gedrag is een veelbesproken onderwerp in organisaties. Het kent vele verschijningsvormen en in sommige gevallen speelt de eigen perceptie van situaties en gedrag een grote rol.

Onze benadering heeft als invalshoek de dialoog. Met elkaar verkennen wat integer gedrag is in een organisatie en wanneer grenzen overschreden worden. In de workshop speelt de dialoog en gezamenlijke bespreking van dilemma’s dan ook een centrale rol.


Inlevingsvermogen

In de workshop stimuleren we het onderlinge gesprek met speciaal ontwikkeld videofragmenten. De fragmenten vergroten de herkenbaarheid van situaties voor alle deelnemers. Zij kunnen zich eenvoudig inleven in personen die centraal staan in de dilemma’s die we bespreken. Hierdoor verdiepen we situaties waarin grensoverschrijdend gedrag aan de orde kan komen en hoe daar mee om te gaan op een constructieve manier.


Bewustwording vergroten

Gezamenlijk dilemma’s bespreken rondom grensoverschrijdend gedrag levert vaak interessante nieuwe inzichten op voor medewerkers. Het eigen perspectief en de eigen perceptie van situaties wordt uitgedaagd door andere zienswijzen en opvattingen.  Dit kan zowel een individueel leermoment zijn maar kan deelnemers ook inzichten geven over de cultuur van de eigen organisatie. De workshop Grensoverschrijdend gedrag leidt tot een grotere bewustwording van dit vaak complexe en gevoelige onderwerp. 

Meer weten?

Heeft u interesse in de workshop Grensoverschrijdend gedrag voor medewerkers van uw organisatie? Neem dan contact met ons op en we helpen u graag verder.

U kunt contact met ons opnemen via  088 – 57 90 057 of stuur een e-mail naar contact@integriteit.nl

Workshop bestuurlijke integriteit

Workshop bestuurlijke integriteit 1200 801 integriteit.nl

Over de workshop

In de workshop wordt het onderwerp integriteit op een interactieve manier verkend en gaan we het gesprek aan over diverse integriteitskwesties en dilemma’s. Ook besteden we aandacht aan het juridisch kader. Wat gebeurt er wanneer een medewerker niet integer handelt, of wanneer dit vermoeden rijst? Ook geldt voor leidinggevenden, nog meer dan voor andere medewerkers, dat voorbeeldgedrag essentieel is. Dit komt tijdens de workshop uitgebreid aan bod.

Het programma van deze workshop bevat de volgende onderdelen:

 • Integriteit verlevendigt met film- en videovoorbeelden
 • Interactieve dilemmatraining
 • Behandeling van het juridisch kader
 • Een valkuileninventarisatie

Het is ook mogelijk de workshop online te organiseren voor uw organisatie.

In deze workshop wordt het onderwerp integriteit in één dagdeel scherp neergezet. Een dilemmatraining, handvatten voor het omgaan met morele keuzes, gedeelde morele waarden en met debat over een integriteitsstelling. Het is een avond- of dagdeel vullend programma.

Voor wie?

De workshop bestuurlijke integriteit is gericht op directies, MT-leden, leidinggevenden, commissarissen, toezichthouders, politiek ambtsdragers zoals raads- en collegeleden, en eventueel ook de OR.

Heeft u vragen?

Wilt u de workshop bestuurlijke integriteit inzetten voor uw organisatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs en zij vertellen u graag meer: 088 – 57 90 057 of vraag onze brochure aan met meer informatie.

Vraag hier onze brochure aan


Doelstellingen van de workshop

De doelstellingen van de workshop bestuurlijke integriteit zijn:

 • Het bewustzijn van (de omgang met) integriteit en integriteitsthema’s vergroten en verdiepen.
 • De deelnemers in staat stellen om díe gedragsalternatieven te kiezen die passen bij de integere invulling van hun functie.
 • Praktische adviezen bieden hoe om te gaan met de media en het bewust maken van de rol van de journalistiek bij integriteitskwesties.
 • Helder maken wat het juridisch kader is waarbinnen geopereerd wordt en wat de mogelijke consequenties zijn wanneer de grenzen van integriteit worden overschreden.

Een integere organisatie

De samenleving stelt steeds hogere eisen aan organisaties en overheidsinstellingen als het gaat om integriteit en het integer handelen van organisaties. En dus aan het integer handelen van de medewerkers van deze organisaties.

In hoge mate bepaalt de integriteit van medewerkers de integriteit van een organisatie, andersom geldt dit eveneens. Voor bestuurders en leidinggevenden binnen organisaties is daarom voorbeeldgedrag, als het gaat om de omgang met integriteit en integriteitskwesties, van cruciaal belang. Deze workshop helpt bestuurders en leidinggevenden om in een korte tijd het onderwerp integriteit op een inspirerende wijze te verkennen.


Dialoog en verdieping

In de workshop gaan we dieper in op de betekenis van integriteit in de zin van professionele verantwoordelijkheid en weerbaarheid op de werkvloer. We bespreken het belang van professionele integriteit voor het functioneren en verdiepen ons in de verscheidenheid, complexiteit en ambiguïteit van integriteitsvraagstukken (persoonlijke integriteit versus professionele integriteit en organisatie-integriteit). Zo ontstaat in de workshop ook een gezamenlijk zoeken naar toepasbare morele kaders.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!

Wilt u bij uw medewerkers de bewustwording van integer handelen vergroten? Neem dan gerust contact met ons op en we helpen u graag verder.

U kunt contact met ons opnemen via  088 – 57 90 057 of stuur een e-mail naar contact@integriteit.nl


Integer handelen eenvoudig borgen in uw hele organisatie?

Bekijk dan ook onze online integriteitmodule. Zo borgt u uw integriteitsbeleid met een slimme blended learning oplossing voor al uw medewerkers. Efficiënt en effectief.

Workshop integriteit

Workshop integriteit

Workshop integriteit 1900 1267 integriteit.nl

Waar bestaat de workshop uit?

In één dagdeel krijgt u een bijzonder interactief programma aangeboden waarin nut en noodzaak van integriteit op een positieve wijze naar voren worden gebracht. Werkvormen die de dialoog stimuleren gebruiken we om scherp te krijgen waar mogelijke integriteitsrisico’s in het werkveld liggen.

Hierbij zetten we videomateriaal en gefilmde interviews in die de herkenbaarheid vergroten. In de workshop gaan we aan de slag met dilemma’s, risico’s, vertrouwenspersoon en handvatten voor het nemen van de juiste beslissing.

Door in groepen verschillende dilemma’s uit de praktijk te bespreken werken we gezamenlijk aan bewustwording van integriteit op de werkvloer. De workshop is geschikt voor maximaal 50 deelnemers per workshop. Het is ook mogelijk de workshop online te organiseren voor uw organisatie.

Voor wie?

De workshop integriteit kunt u inzetten voor de medewerkers van uw organisatie om hen op een interactieve manier bewust te maken van het onderwerp integer handelen. Voor overheidsorganisaties geven we deze workshop ook gericht op medewerkers in dienst van de overheid. Deze workshop is dan specifiek afgestemd op de situatie van medewerkers die werkzaam zijn in publieke dienst.

Heeft u vragen?

Wilt u de workshop integriteit inzetten voor uw medewerkers of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs en zij vertellen u graag meer: 088 – 57 90 057 of vraag onze brochure aan met meer informatie.

Vraag hier onze brochure aan


Inzichten door interactie

De workshop integriteit is er op gericht om de kennis en bewustwording rondom integriteit te vergroten bij uw medewerkers. Naast een introductie van het begrip integriteit staat vooral het gezamenlijk bespreken van herkenbare dilemma’s centraal. Door onze ruime ervaring weten we goed welke dilemma’s leven in uw sector. Op deze manier zorgen we met de workshop integriteit voor meer impact en effect op het bewustzijn van uw medewerkers.


Positieve insteek

Tijdens de workshop wordt toegelicht wat integriteit in houdt en aan de hand van de eigen praktijk worden ethische en morele integriteitssituaties benoemd en besproken. Vanuit een positieve insteek gaan de deelnemers van de workshop nadenken over hoe integer te handelen. Want integer handelen beklijft als het in de genen van de mens zelf gaat zitten. Door ermee bezig te zijn ontstaat het bewust worden, het bewust zijn en het bewust blijven.

De deelnemers gaan in gesprek over integriteitsdilemma’s die dicht tegen de praktijk aan liggen. Wat het gezamenlijk bespreken van dilemma’s zo waardevol maakt, is dat het ons leert om dilemma’s ook vanuit verschillende hoeken en uitgangspunten te zien.


Leermomenten

Het gezamenlijk naar dilemma’s kijken levert vaak interessante nieuwe inzichten op voor medewerkers. Als individueel leermoment, maar ook inzichten die betrekking hebben op de cultuur van de eigen organisatie; wat zijn de gezamenlijke normen rond dit soort situaties en hoe kunnen wij deze verankeren? Wanneer de gezamenlijke normen bekend zijn, wordt het voor uw medewerkers een stuk eenvoudiger om tot juiste beslissingen te komen in de praktijk van alledag.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!

Wilt u bij uw medewerkers de bewustwording van integer handelen vergroten? Neem dan gerust contact met ons op en we helpen u graag verder.

U kunt contact met ons opnemen via  088 – 57 90 057 of stuur een e-mail naar contact@integriteit.nl


Integer handelen eenvoudig borgen in uw hele organisatie?

Bekijk dan ook onze online integriteitmodule. Zo borgt u uw integriteitsbeleid met een slimme blended learning oplossing voor al uw medewerkers. Efficiënt en effectief.

Online Onboarding Workshop

Online Onboarding Workshop 2376 886 integriteit.nl

Onboarding van nieuwe medewerkers

In iedere organisatie komen meerdere keren per jaar nieuwe medewerkers in dienst. Ook hen wilt u het belang van een integere organisatie direct duidelijk maken. Veel organisaties zetten hiervoor de workshop integriteit voor medewerkers in. Een effectief instrument, maar in deze huidige tijd werken veel mensen vanuit huis en soms heeft een fysieke workshop niet de voorkeur.

Hoe zorgt u er dan toch voor dat nieuwe medewerkers al meteen bij de start op een juiste wijze kennis maken met integriteit en het belang ervan binnen uw organisatie?  Hiervoor hebben wij de online Onboarding workshop ontwikkeld.

Heeft u vragen

Wilt u onze online oplossing inzetten voor uw organisatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs en zij vertellen u graag meer: 088 – 57 90 057 of stuur een bericht per mail.

U kunt ons ook direct een bericht zenden

* Een online introductie tot integriteit

De voordelen van onze online Onboarding oplossing is:

 • U maakt nieuwe medewerkers bij hun indiensttreding onmiddellijk bewust van het belang van integriteit binnen uw organisatie.
 • Deelnemers krijgen een laagdrempelige introductie die integer handelen op een herkenbare manier duidelijk maakt.
 • Na deze introductie kunnen nieuwe medewerkers eenvoudig de vervolgstap maken naar de verdiepende (fysieke) workshop integriteit op een later moment.
 • De introductie neemt weinig tijd in beslag en is op ieder gewenst moment in te zetten voor nieuwe medewerkers door de compacte en flexibele opzet.
 • Overheidsorganisaties geven met de online workshop op een praktische manier invulling aan het verplichte integriteitsbeleid.

* Online Onboarding workshop

In online Onboarding workshop van een uur laat u als organisatie zien dat u integriteit belangrijk vindt en voldoet u aan het vereiste integriteitsbeleid. De online workshop is gericht op nieuwe medewerkers in uw organisatie en wordt begeleid door een ervaren trainer.

De volgende onderdelen komen aan bod in de workshop:  een kennismaking met elkaar en met de burgemeester/gemeentesecretaris of bestuurder/directeur, introductie van integriteit als begrip, introductie van de vertrouwenspersoon van uw organisatie en een interactieve bespreking van herkenbare integriteitsdilemma’s o.l.v. een ervaren trainer van Integriteit.nl

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers is maximaal 5 personen zodat er in de online setting van de workshop voldoende interactie kan ontstaan over integer handelen. Bij meer nieuwe medewerkers kunt u de workshop eenvoudig meermaals inzetten.


Aansluiting bij de workshop integriteit en de integriteitmodule

De online Onboarding workshop sluit naadloos aan bij onze andere oplossingen voor het vergroten van het bewustzijn van integriteit en de borging van integriteit binnen organisaties. Zo kunnen nieuwe medewerkers in een later stadium goed aansluiten bij de fysieke workshop integriteit die dieper ingaat op de betekenis van integriteit en bij de integriteitmodule die zorgt voor een effectieve borging van integer handelen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!

Wilt u bij nieuwe medewerkers de bewustwording van integer handelen vergroten? Heeft u vragen over de online Onboarding workshop? Neem dan gerust contact met ons op en we helpen u graag verder.

U kunt contact met ons opnemen via  088 – 57 90 057 of stuur een e-mail naar contact@integriteit.nl


Hoe borgt u integer handelen in uw organisatie voor al uw medewerkers?

Dit doet u eenvoudig en effectief met de online integriteitmodule. Uw integriteitsbeleid borgen met een slimme blended learning oplossing voor al uw medewerkers.