• Meer weten? Bel 088 - 57 90 057

Seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners: meer dan een incident

Seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners: meer dan een incident

Seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners: meer dan een incident 150 150 integriteit.nl

Seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners is een onderwerp dat helaas steeds vaker in de schijnwerpers komt te staan. Recent publiceerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een rapport waarin wordt benadrukt dat dit soort gedrag veel meer is dan een incident. Het rapport belicht niet alleen de omvang van het probleem, maar ook de gevolgen en de noodzakelijke stappen die organisaties moeten nemen om deze zorgwekkende trend te keren.

Uit het rapport van de IGJ blijkt dat het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners toeneemt. Het gaat hierbij niet om eenmalige incidenten, maar om een structureel probleem binnen de zorgsector. Deze gedragingen variëren van ongepaste opmerkingen en aanrakingen tot ernstige vormen van misbruik. Het is zorgwekkend dat deze incidenten niet altijd direct worden gerapporteerd of aangepakt, wat de slachtoffers in een kwetsbare positie brengt.

In 2023 werden meerdere casussen onderzocht waarbij zorgverleners beschuldigd werden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In sommige gevallen betrof het langdurige misstanden die jarenlang konden voortduren voordat er actie werd ondernomen. Deze situaties schetsen een schrijnend beeld van een systeem dat tekortschiet in de bescherming van kwetsbare patiënten.

De gevolgen voor slachtoffers
De impact van seksueel grensoverschrijdend gedrag op slachtoffers is enorm. Naast fysieke en emotionele schade, kunnen slachtoffers ook te maken krijgen met gevoelens van schaamte en schuld, wat kan leiden tot langdurige psychische problemen. In een zorgrelatie, waarin vertrouwen en veiligheid centraal staan, is het des te schrijnender wanneer deze grenzen worden overschreden. Het verlies van vertrouwen in zorgverleners kan bovendien een negatieve invloed hebben op de bereidheid van slachtoffers om in de toekomst hulp te zoeken.

De verantwoordelijkheid van zorgorganisaties
Zorgorganisaties hebben de verantwoordelijkheid om een veilige omgeving te waarborgen voor zowel cliënten als medewerkers. Dit begint bij het ontwikkelen en implementeren van een helder beleid rondom integriteit en grensoverschrijdend gedrag. Preventieve maatregelen, zoals training en bewustwordingscampagnes, spelen hierin een cruciale rol. Daarnaast is het van belang dat er een laagdrempelig meldingssysteem is, zodat slachtoffers en getuigen zonder angst voor repercussies incidenten kunnen rapporteren.

Zorginstellingen moeten een cultuur bevorderen waarin medewerkers zich gesterkt voelen om grensoverschrijdend gedrag aan te kaarten, zonder bang te zijn voor negatieve consequenties.

Voorbeelden van beleid en best practices
Een aantal zorginstellingen heeft al stappen gezet om deze problematiek aan te pakken. Zo heeft het Amphia Ziekenhuis in Breda een protocol ontwikkeld voor het melden en onderzoeken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het protocol omvat een duidelijke procedure voor melding, onderzoek en sancties, en benadrukt het belang van vertrouwelijkheid en ondersteuning voor slachtoffers.

Daarnaast bieden sommige zorgorganisaties verplichte trainingen aan voor alle medewerkers, gericht op het herkennen en voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze trainingen vergroten het bewustzijn en de competentie van zorgverleners, waardoor zij beter in staat zijn om grensoverschrijdend gedrag te herkennen en aan te pakken.

Noodzaak van cultuurverandering
Een duurzame oplossing vereist een cultuurverandering binnen de zorgsector. Dit betekent dat er een cultuur moet worden gecreëerd waarin respect en integriteit centraal staan en waarin grensoverschrijdend gedrag absoluut onacceptabel is. Leidinggevenden hebben hierin een voorbeeldfunctie en moeten actief bijdragen aan het bevorderen van een veilige en respectvolle werk- en zorgomgeving.

Het implementeren van een ‘zero tolerance’ beleid kan een krachtige boodschap afgeven dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd. Daarnaast is het belangrijk om regelmatige feedbacksessies en anonieme enquêtes te organiseren om de cultuur binnen de organisatie te monitoren en continu te verbeteren.

Alleen door bewustwording, preventie en een cultuur van respect kan er voor gezorgd worden dat zorginstellingen veilige plekken zijn voor iedereen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op en we helpen u graag verder.

Esther van Gaal
Trainer Integriteit.nl

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Hoe wij u kunnen helpen met integriteit?

Vraag hier onze digitale brochure aan

Hoe helpen we organisaties met integriteit?

Bekijk onze oplossingen

Meer weten?

Bel 088 – 57 90 057 of stuur een bericht via ons contactformulier.

Brochure titel

Blijf op de hoogte!

Ontvang automatisch onze laatste updates per e-mail. Meld u nu eenvoudig aan.