• Meer weten? Bel 088 - 57 90 057

Actueel

Nieuws & artikelen over integriteit

Integer handelen bevorderen begint met de dialoog aangaan met elkaar.

Artikel /
Video: Integer handelen bevorderen begint met de dialoog aangaan met elkaar ...

Seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners: meer dan een incident

Artikel /
Seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners: meer dan een incident ...

Nieuwe stap in de strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Artikel /
In een tijd waarin de roep om een veilige werkomgeving luider klinkt dan ooit, kondigde Regeringscommissaris Mariëtte Hamer op 13 maart 2024 een vernieuwde handreiking aan, gericht op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Het doel is ...

Schending van integriteit wordt vaak niet gemeld

Artikel /
Het is een bekend verhaal in de gangen van menig organisatie: een collega die zich niet aan de regels houdt, een leidinggevende die een grens overgaat, of een situatie die gewoonweg niet door de beugel kan. Integriteitsschendingen op de werkvloer ...

Falend integriteitsbeleid

Artikel /
De recente bevindingen over het falende integriteitsbeleid bij Nederlandse gemeenten lichten een belangrijk probleem uit: de noodzaak van een stevig en transparant integriteitsbeleid binnen organisaties ...

HELP! Een melding over ongewenst gedrag! Wat nu?

Artikel /
HELP! Een melding over ongewenst gedrag! Wat nu? ...

Integriteit en de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023

Artikel /
Integriteitsanalyse voor bestuurders Provinciale Staten en Waterschappen ...

Integriteit, niet in beton gegoten, bespreek het!

Artikel /
Een korte, willekeurige blik in de recente rechtspraak bevestigt maar weer eens dat het onderwerp integriteit van alledag is en vele verschijningsvormen kent. Is werkend Nederland dan in zijn geheel niet integer? Zeker is Nederland dat wel! Het is wel ...

Een veilige werk- en leeromgeving – wie zorgt waarvoor?

Artikel /
We kennen allemaal de pictogrammen bij de bouwplaats: van de verplichte veiligheidshelm, melding bij de uitvoerder, het dragen van veiligheidsschoeisel en handschoenen, tot de verplichte zekering bij het werken op hoogte aan toe. Het gaat hier om maatregelen ter bevordering ...

CDA opnieuw koploper Integriteitsindex 2021

Artikel /
Net als vorig jaar heeft het CDA de twijfelachtige eer de partij te zijn met de meeste laakbare integriteitskwesties van alle politieke partijen in Nederland ...

Integriteitsschending? Het belang van goed onderzoek

Artikel /
Een docente, werkzaam binnen de sector HBO, stond een zieke studente toe om thuis een herkansing te maken, terwijl dit anderen niet was toegestaan. Een tweede incident betrof de waardering met een 10 van één examenonderdeel van een student, nadat ...

Eén zwaluw in de Haagse winter

Artikel /
De demissionaire regering zette op de valreep van 2021 een voorzichtige eerste stap op de weg naar een serieuze aanscherping van de integriteit rond oud-bewindslieden en lobbyen ...

Altruïsme of ernstig verwijtbaar handelen?

Artikel /
Recent werd een uitspraak gepubliceerd over een ontbindingsverzoek van de gemeente Rotterdam. Het ging om iemand die in het geniep geld had aangenomen van een aannemer en daardoor het vertrouwen van zijn werkgever was kwijtgeraakt, met als gevolg dat de ...

And the winner is…..

Artikel /
In de bestuurspraktijk bestaat al langere tijd de behoefte aan nieuwe mogelijkheden om bestuurlijke problemen en integriteitskwesties het hoofd te bieden en het bij de tijd brengen van de bestaande bepalingen. Dit wetsvoorstel voorziet daarin ...

Wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren bestuur

Artikel /
In de bestuurspraktijk bestaat al langere tijd de behoefte aan nieuwe mogelijkheden om bestuurlijke problemen en integriteitskwesties het hoofd te bieden en het bij de tijd brengen van de bestaande bepalingen. Dit wetsvoorstel voorziet daarin ...